Lokalny Fundusz Małych Inicjatyw został powołany poprzez podpisanie porozumienia oraz umów partnerskich pomiędzy Stowarzyszeniem Centrum Rozwoju Gminy Kościan oraz samorządami powiatu kościańskiego. Było to ważne wydarzenie, które pozwoliło na rozwój regionu.

Fundusz ten jest niezwykłą szansą dla niedawno powstałych i niesformalizowanych grup oraz grup pozarządowych na uzyskanie finansowania niezbędnego do funkcjonowania. Stowarzyszenie, które czuwa nad projektem czyli Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Gminy Kościan za pośrednictwem Funduszu Małych Inicjatyw przyczynia się do realizacji założenia poprawiania świata rozpoczynającego się we własnej społeczności. Celem tego projektu jest w jak największym stopniu aktywizować i pobudzać do działania osoby działające lokalnie oraz na rzecz społeczeństwa. Propagowanie działań na rzecz rejonu ma przynieść korzyść wszystkim zaangażowanym.

W ramach programu Lokalnego Funduszu Małych Inicjatyw dostarczone zostaną  usługi edukacyjne i animacyjne. Dlatego też osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie będą udzielać konsultacji merytorycznych, przeprowadzać animację z mieszkańcami rejonu. Będą prowadzić też spotkania oraz informować w ramach konkursu Lokalnego Funduszu Małych Inicjatyw. W porozumieniu pomiędzy Stowarzyszeniem Centrum Rozwoju Gminy Kościan oraz samorządami powiatu kościańskiego był zapis o przeprowadzeniu konkursu. Wyjaśnia to Bartosz Jankowski, przedstawiciel biura promocji Starostwa Powiatowego w Kościanie.

W związku z realizacją projektu Lokalnego Funduszu Małych Inicjatyw piętnaście różnorodnych grup, organizacji  i stowarzyszeń otrzymuje szansę na dofinansowanie podejmowanych działań w powiecie kościańskim. Jak można się dowiedzieć z komunikatu Centrum Rozwoju Gminy Kościan średnia wysokość dotacji to około 1 500 złotych. Pieniądze mogą radni wykorzystać na przeprowadzenie spotkań integracyjnych (do których należą pikniki, festyny, turnieje rodzinne i sportowe). Ponadto wydarzeń kulturalnych (kino plenerowe, koncert muzyczny, festiwal). Jak również wydarzeń zachęcających mieszkańców do większej aktywności na rzecz społeczeństwa (wolontariat na rzecz dzieci, zwierząt, przyrody).