Budżet na przyszły rok, który został zaplanowany dla miasta Kościan i gminy Kościan jest deficytowy. Ciężka sytuacja ekonomiczna w Polsce i na świecie, jest również odczuwalna w samorządach lokalnych. Przeczuwają one, że czasy nie należą do najłatwiejszych i możliwe jest zastosowanie kredytów czy pożyczek, by odpowiednio dopiąć budżet.

W kwestii miasta Kościan planowane dochody budżetowe w roku 2021 to kwota stu dwudziestu ośmiu milionów sześciuset siedemdziesięciu czterech tysięcy złotych czterystu trzydziestu ośmiu złotych. Z kolei wydatki zaplanowane wynoszą sto trzydzieści czterech milionów trzystu czterdziestu pięciu tysięcy pięciuset pięćdziesięciu ośmiu złotych. Z tego wynika, że deficyt wyniesie pięć milionów sześćset siedemdziesiąt jeden tysiąca sto dwadzieścia złotych. Tego rzędu deficyt może zwiastować kłopoty dla urzędującego samorządu. Miasto Kościan ma plan na pokrycie tego długu zaciągniętymi obligacjami oraz finansowanie z Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Burmistrz miasta Kościan Piotr Ruszkiewicz mówi, że budżet na rok 2021 został zaplanował ostrożnie. Podkreśli, że prognozowanie przyszłych dochodów jest na umiarkowanym poziomie, a koszty są minimalne. Podejście pana burmistrza jest elastyczne, deklaruje, ze jeśli sytuacja będzie się stabilizować to plany mogą ulec modyfikacji. Włodarz miasta ma świadomość, że ten rok będzie po 2007 roku najtrudniejszy dla miasta. Jedyne planowane inwestycje dotyczą przeznaczenie około dwudziestu milionów z zaplanowanego budżetu. Główne inwestycje to przeznaczenie miliona ośmiuset tysięcy na inwestycje drogowe. Ponadto około siedmiu milionów na odnowienie Rynku, Ratusza oraz ulicy Wrocławskiej. Następne inwestycje w planach to:

– wybudowanie traktu rekreacyjnego w Kościanie oraz zakończenie etap VI Łazienki w kwocie 1.716.685 zł,

– wydatki na gospodarkę mieszkaniową 165.000 zł oraz administrację publiczną 1.450.000 zł,

– wypływ na oświatę 6.443.000 zł

W planach burmistrza nie ma miejsca na podwyżki podatków lokalnych, na co pozwala mu ustawodawca, jednak ze względu na trudne położenie, w jakim znajdują się zarówno mieszkańcy jak i przedsiębiorcy, zostało to odłożone w czasie.