Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Kościanie przeprowadziło inicjatywę, mają na celu zebranie pieniędzy. Pozwolą one wybudować ogrodzenie siatkowe dla dzikich zwierząt.

Celem wybudowanie tego typu woliery ma być stworzenie miejsca, w którym leśne zwierzęta miałyby szansę być leczone. W sztucznym środowisku mogłyby dojść do siebie po chorobach lub obrażeniach.

TOZ zwrócił się do rady miasta w wnioskiem o możliwość prowadzenia ośrodka, które wymaga zezwolenia Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Jednak niezbędna jest decyzja Rady Gminy. Paulina Cudna, jedna z wolontariuszek w stowarzyszeniu, promowała akcję na portalach społecznościowych. Informowała ona, że każda dodatkowa złotówka jest ważna dla powodzenia przedsięwzięcia. Zebrano tysiąc pięćset dwadzieścia trzy złote. Powyższa kwota pozwoli na powołanie jednostki, której głównym zadaniem będzie przeprowadzenia procesu leczenia na wymagających tego dzikich zwierzętach i umożliwienie rehabilitacji tymże. Głównymi beneficjentami tego miejsca miałyby być ptaki, ale nie wliczając tych wodnych, oraz małe ssaki – takie jak gryzonie, jeże czy też zające.

Za sprawdzenie czy projekt nie będzie miał negatywnego oddziaływania oraz czy spełnia normy finansowe, lokalizacyjne i nie powoduje utrudnień zaburzających stosunki sąsiedzkie odpowiadała Komisja Spraw Komunalnych i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej Kościana. Uzasadnienie głosiło, że przeprowadzenie tejże inicjatywy jest godne pochwały i tego typu inicjatywy maj pozytywny wpływ na ogół. Wnioskodawcy zostali zobligowani do uzyskania zgody właścicieli sąsiadujących działek, co też udało im się uzyskać. Po pozyskaniu pozytywnych feedbacków od zainteresowanych, Rada Miasta pozytywnie zaopiniowała projekt woliery przy ulicy Wielichowskiej. Umożliwiła tym samym podejmowanie kolejnych kroków w celu finalizacji niniejszego przedsięwzięcia.

Sama inicjatywna wzbudza wiele pozytywnych reakcji miłośników zwierząt, którzy dostrzegają w niej duży potencjał.