Gmina wciąż walczy z pozostałościami po azbeście w Kościanie i okolicach, które stanowią poważny problem.

Na domach oraz innych budynkach w mieście oraz gminach przynależących można wciąż znaleźć ponad jedenaście ton azbestu. Jest to wciąż olbrzymia ilość, która stanowi zagrożenie dla osób narażonych na bliski z nią kontakt. W ramach prac samorządu zmieniły się zasady przyznawania dotacji na usuwanie niebezpiecznego azbestu.

Pokrycia dachowe z azbestu

Azbest, który był kilkadziesiąt lat wcześniej masowo wykorzystywany był do tworzenia pokryć dachowych okazał się był tworzywem niebezpiecznym dla naszego zdrowia. Każda stara płyta eternitowa zawierała od 11 do 13% rakotwórczego azbestu. Płyty, jeśli nie są odpowiednio zabezpieczone są bardzo szkodliwe nawet jeśli jedynie leżą na dachu. W przypadku opadu deszczu wymywa się z nich spoiwo cementowe, przez co wiązki włókien azbestu odsłaniają się oraz rozszczepiają i zostają uwolnione do środowiska.

Im starsze i bardziej zniszczone jest pokrycie dachowe, tym więcej włókien pyli. Szczególnie niebezpieczne stają się włókna i pył podczas usuwania z dachu starych płyt azbestowych, które się łamią i kruszą. Włókna azbestowe pozostają niewidoczne dla ludzkiego oka – są wielokrotnie cieńsze od ludzkiego włosa. Pierwsze informacje na temat złego wpływu azbestu pojawiły się na początku XX wieku. W roku 1910 francuskie badania potwierdziły szkodliwy wpływ azbestu na organizm człowieka. U osób stykających się z azbestem rak płuc został uznany za chorobę zawodową, podobnie jak pylica azbestowa, choroby opłucnej oraz nowotworów (raka oskrzela, jajnika, nerki i krtani).

Od roku 1997 zakazano wprowadzania na teren Polskiej azbestu i wyrobów zawierających azbest, produkcji wyrobów azbestowych oraz obrotu azbestem.

Azbest w Kościanie

Tym samym rośnie świadomość, że w gminie Kościan zalega jeszcze ponad jedenaście ton azbestu.

W związku z tym Rada Powiatu Kościańskiego uchwaliła zmiany w regulacjach odnośnie przyznawania środków na usuwanie azbestu. W związku z tym skróciła się droga do otrzymania dotacji. Indywidualny wnioskodawca będzie mógł złożyć wniosek do urzędu gminy, a nie starostwa powiatowego.