Rozpoczęcie projektu „Taxi dla seniora w Kościanie” nastąpiło w 2019 roku w czerwcu, na skutek wzrostu zapotrzebowania na bezpłatne przejazdy dla osób starszych. Projekt skierowany jest tylko do osób zamieszkałych w Kościanie i mających więcej niż siedemdziesiąt lat.

Zgłaszanie zapotrzebowania na przejazd i ich odwoływanie następuje poprzez biuro koordynatora usługi. Obsługuje on linię pod numerem telefonu 885 110 200. Zgłoszenia potrzeby przejazdu może dokonać zarówno sam zainteresowany senior lub osoba do tego upoważniona taka jak jej rodzina, przychodnia lub inna instytucja. Zgłoszenia należy dokonać w godzinach od ósmej do dwunastej maksymalnie do trzech dni roboczych przez planowaną datą przyjazdu.

W ramach projektu przejazdy mogą się odbywać na terenie Kościana do placówek medycznych,  grobów bliskich, urzędów, na dworce komunikacyjne oraz miejskich ośrodków kultury takich jak Biblioteka Publiczna, Ośrodek Kultury czy Muzeum Regionalnego w Kościanie.

Nie są one przeznaczone do nagłych wypadków, takich jak pogorszenie stanu zdrowia. Do tego typu sytuacji powinny być wykorzystywane numery alarmowe. Z usługi mogą również korzystać opiekunowie seniorów, którzy muszą mieć ukończone 16 lat.

Usługa przewozu jest świadczona w dni robocze w godzinach od dziewiątej do osiemnastej. Taksówkarze realizujący przejazd będą udostępniać konkretny numer seniorowi, by umówić dogodny dla niego powrót. Musi on zrealizować go do godziny dwudziestej.

Każdy senior potwierdza wykonanie usługi na oświadczeniu przekazanym przez taksówkarza. Po ukończonym kursie senior powinien podpisać dwa oświadczenia. Jedno po dowiezieniu na miejsce wskazane przez przewożonego, a drugie po odwiezieniu do domu. Taksówkarz może zaczekać na seniora maksymalnie do 30 minut do realizacji powrotu.

W ciągu projektu jedna osoba może skorzystać maksymalnie z dwóch bezpłatnych przejazdów miesięcznie. Jest on istotny społecznie ze względu na wartość dodatnią jako niesie dla seniorów. Pozwala być seniorom bardziej mobilnymi obywatelami miasta.