Kościan otrzyma ogromne dofinansowanie, dzięki któremu możliwe będzie wybudowanie Centrum Kształcenia Praktycznego!

Miniony czas dla naszego miasta i regionu był bardzo ważny. Otóż niedawno nastąpiło oficjalne przekazanie naszym samorządowcom promes z Rządowego Funduszu „Polski Ład”. Do naszego regionu wpłyną ogromne pieniądze, dzięki którym jakość życia mieszkańców znacznie się poprawi. Powiat Kościański wraz z wszystkimi gminami otrzymał łącznie ponad 63 miliony złotych! Wydarzenie zrealizowane zostało w Starostwie Powiatowym w Kościanie.

Jak wiadomo na początku roku nasze władze złożyły stosowne wnioski do Rządowego Funduszu „Polski Ład”. Według podawanych informacji łącznie złożono trzy wnioski z prośbą o wsparcie, które łącznie oszacowano na kwotę 23 816 500 złotych. Ostatecznie zaakceptowano dwa wnioski. Samorządowcy oraz mieszkańcy miasta Kościana nie kryją radości z otrzymanej szansy.

Na co konkretnie zostaną przeznaczone pieniądze? Pierwszy zaakceptowany projekt dotyczy budowy oraz kompletnego wyposażenia Centrum Kształcenia Praktycznego, które pojawi się przy znanym mieszkańcom miasta Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Franciszka Ratajczaka w Kościanie. Całkowity koszt realizacji projektu oszacowano na 11 000 000 złotych, natomiast wysokość dofinansowania wynosić będzie 9 350 000 złotych. Wkład własny naszego powiatu stanowić będzie 15%.

Na co jeszcze zostaną przeznaczone otrzymane pieniądze? Kto wziął udział w wydarzeniu?

Kolejny wniosek, który został zaakceptowany przez władze i otrzymał wsparcie przewiduje modernizację elewacji oraz zwiększenie efektywności energetycznej w szkołach, które są prowadzone przez nasz powiat. Całkowity koszt realizacji tego przedsięwzięcia oszacowany został na kwotę 5 550 000 złotych. Projekt ten związany jest również z Zespołem Szkół Ponadpodstawowych im. Franciszka Ratajczaka w Kościanie oraz salą sportową przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie.

Podczas tak ważnej uroczystości nie mogło zabraknąć najważniejszych osób w regionie i nie tylko. Na uroczystości pojawili się: Minister Jan Dziedziczak, Poseł na Sejm RP Jan Mosiński, Burmistrz Miasta Kościana Piotr Ruszkiewicz, Starosta Kościański Henryk Bartoszewski, Wójt Gminy Kościan Andrzej Przybyła, Burmistrz Śmigla Małgorzata Adamczak, Burmistrz Gminy Czempiń Konrad Malicki, Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń Jacek Nowak, sekretarz Miasta i Gminy Krzywiń Bartosz Kobus oraz Wicestarosta Kościański Dorota Słowińska.