2022 rok już za nami! A przed nami nowy rok i nowe wyzwania. Wiemy co zarządzający miastem uchwalili podczas sesji z dnia 22 grudnia 2022 roku. W nowym roku najwięcej pieniędzy miasto zainwestuje w oświatę i wychowanie, administrację publiczną, pomoc społeczną. Sporo pieniędzy zostanie również przeznaczone na zadania związane z rodziną, a także na kulturę fizyczną.

Sporym kosztem obciążającym budżet miasta będą zadania majątkowe, które są konieczne do wykonania. W planach uwzględniono kompleksową termomodernizację Szkoły Podstawowej nr 1 wraz ze znajdującą się obok salą gimnastyczną. W planach jest również przebudowa takich dróg jak: Św. Ducha, Moniuszki, Krętej, Bocznej, Modrzewiowej, Ogrodowej. Przewiduje się również zadaszanie boisk wielofunkcyjnych oraz zakończenie rewitalizacji Rynku.

Ponadto pieniądze zostaną przekazane także na budowę oświetlenia energooszczędnego ulicznego i osiedlowego wraz z założonym systemem monitorowania, dofinansowanie programu „Ciepłe Mieszkanie”, a także rozbudowę i przebudowę Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie.