Od połowy lipca trwają intensywne prace nad remontem drogi łączącej Wojnowice ze Zglińcem. Zlecenie na przebudowę tego istotnego dla naszego regionu odcinka, wydał powiat leszczyński. Pojawiły się jednak pytania dotyczące przyszłości kościańskiego fragmentu tej samej trasy.

Aktualny zakres prac obejmuje modernizację kilometra trasy powiatowej w Wojnowicach, począwszy od skrzyżowania z drogą kierującą do Leszna i Śremu, aż po miejsce tuż za przepustem na Kanale Obry. W ramach tych działań jezdnia będzie poszerzona do 5,5-6 metrów, jej wytrzymałość zostanie zwiększona, a pobocza umocnione destruktem. Dodatkowo, przywrócone zostaną rowy przydrożne, a także powstanie około 150 metrów nowego chodnika oraz dodatkowe przejście dla pieszych. Za realizację prac odpowiada kościańska firma Infrakom. Powiat leszczyński uzyskał dofinansowanie na te prace z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Choć remontowany odcinek znajdował się w złym stanie, nie sposób pominąć faktu, że droga prowadząca z Nowego Dębca do Wojnowic, leżąca na terenie powiatu kościańskiego, również wymaga renowacji. Jej stan jest daleki od idealnego – jest wąska i nierówna, z wybrzuszeniami w wielu miejscach. Idealnym rozwiązaniem byłoby utworzenie ścieżki rowerowej, która biegłaby od Nowego Dębca do Starego Dębca i dalej przez Zgliniec aż do Wojnowic. Stąd, korzystając z drogi wojewódzkiej można dojechać do Osiecznej, a następnie do Leszna. Ta malownicza trasa jest często wykorzystywana przez kierowców jako alternatywa dla drogi S5, która wymaga objazdu do węzłów drogowych.