Miasto Kościan, reprezentowane przez Urząd Miejski, zgłosiło się po środki z funduszu Polskiego Ładu. Urząd opracował i złożył wnioski o dofinansowanie, mając na celu m.in. przeprowadzenie gruntownej przebudowy trzech ulic: Wodnej, Garbarskiej oraz Masztalerza.

Obecnie trwa proces rekrutacji na nowe projekty w ramach programu Polski Ład. Przyjmowane są zgłoszenia na zadania o różnorodnej wartości, od 2 milionów zł, poprzez 8 milionów złotych, aż do 30 milionów złotych. Gminy są uprawnione do otrzymania gwarantowanych dotacji tylko na realizację projektów, których wartość nie przekracza 2 milionów złotych. Pozostałe kwoty mogą być przyznane, ale nie jest to konieczność.

Celem miasta w ramach zdefiniowanego małego projektu jest modernizacja wyżej wymienionych ulic: Wodnej, Garbarskiej i Masztalerza. Te drogi znacznie ucierpiały podczas ostatnich prac remontowych Rynku i były już wcześniej w stanie bardzo zniszczonym.

Jak zapowiadał burmistrz Piotr Ruszkiewicz podczas sesji rady miejskiej i prezentacji wniosków o dotacje – „Po zakończeniu prac przy Rynku, pragniemy skupić nasze wysiłki na rewitalizacji tych ulic”.

Gwarantowane środki z dotacji pokryją koszty remontu jedynie tych trzech ulic, chociaż potrzebna byłaby także renowacja sąsiadujących z nimi ulic: Kościelnej i Szczepanowskiego. Ze środków planuje się finansować opracowanie dokumentacji technicznej, przebudowę nawierzchni dróg, wymianę systemów wodociągowych i kanalizacji deszczowej, modernizację sieci kanalizacji sanitarnej oraz ustawienie odpowiedniego oznakowania drogowe – zarówno pionowego jak i poziomego.