11 października, w środowy dzień, odbyło się uroczyste otwarcie odnowionego budynku dawnej szkoły podstawowej w Kiełczewie. Obecnie budynek ten pełni funkcje oddziału Zespołu Szkół Specjalnych. Remont obiektu został sfinansowany przez Powiat Kościański.

Budynek szkoły nabyty przez Powiat Kościański od gminy Kościan, pierwotnie miał za zadanie umożliwić naukę dla części uczniów Zespołu Szkół Specjalnych im. M. Konopnickiej w Kościanie. Całość nakładów na renowację i wyposażenie szkoły wyniosła ponad milion złotych. W październiku edukację w nowym miejscu rozpoczęli uczniowie Szkoły Podstawowej Specjalnej, którzy posiadają umiarkowaną lub znaczną niepełnosprawność intelektualną.

Szkoła po remoncie oferuje uczniom dodatkowe 785 metrów kwadratowych przestrzeni do nauki i zabawy. W jej skład wchodzi 10 sal dydaktycznych, dwa gabinety specjalistyczne, sala integracji sensorycznej oraz rewalidacyjna. Ponadto, znajdują się tu świetlice z miejscem na wydawanie posiłków, pokój nauczycielski z zapleczem socjalnym, sala sportowa, dwie szatnie oraz toalety.

Ceremonia otwarcia placówki była okazją do symbolicznego przecięcia wstęgi. Mieli zaszczyt tego dokonać: starosta Henryk Bartoszewski, przewodnicząca rady powiatu Iwona Bereszyńska, dyrektor placówki Dawid Olejniczak, Marlena Broniewska jako przedstawiciel rodziców uczniów ZSS, Wiktoria Szwarc – uczennica 7 klasy szkoły oraz Przemysław Michalewicz – właściciel firmy PRO-MAKE z Dąbrowy, która przeprowadziła remont obiektu.