Działania prewencyjne, polegające na tworzeniu zapory z worków wypełnionych piaskiem, są podejmowane na moście znajdującym się przy Skwerze Krimpen w Kościanie. Decyzja ta została podjęta po przeprowadzonej inspekcji na całej długości miejskich kanałów Obry.

Na przestrzeni ostatnich dni obserwuje się przekroczenie stanu alarmowego na poziomie wody w Kanale Obry w Kościanie. Ten niepokojący stan rzeczy był głównym punktem agendy spotkania Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, które odbyło się 9 stycznia. Spotkaniu towarzyszyli reprezentanci Wód Polskich, którzy dostarczyli informacji na temat przyczyn niespotykanej sytuacji oraz przedstawili działania mające na celu zapobieganie powodzi na obszarach zabudowanych.

Piotr Ruszkiewicz, burmistrz Kościana, uspokaja mieszkańców, deklarując, że nie istnieje ryzyko przelania wałów, o ile nie dojdzie do radykalnych zmian pogodowych. Przypomniał, że po powodzi w 2010 roku przeprowadzono modernizację koryt kanałów w mieście oraz podniesiono wały w kilku miejscach. W odpowiedzi na aktualną sytuację dokonał osobiście, wspólnie z służbami miejskimi, strażą pożarną, policją oraz kierownikiem Nadzoru Wodnego w Kościanie, inspekcji Kościańskiego Kanału Obry od Łazienek do Skweru Krimpen. Stwierdzono niewielkie zalanie ścieżki przy moście na dawnej drodze krajowej, na co zareagowano decyzją o ułożeniu tam worków z piaskiem.

Podczas inspekcji wykryto również pewne ubytki ziemi w wałach przeciwpowodziowych między ulicą Marcinkowskiego a Skwerem Krimpen. To miejsce także zostanie wzmocnione poprzez ułożenie worków z piaskiem. Wody Polskie apelują do mieszkańców o ograniczenie ruchu po wałach przeciwpowodziowych do absolutnego minimum.