Odbyła się msza święta, której liturgię współprzewodniczyli kapłani, w kościele pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Wniebowziętej w Kościanie. Bezpośrednio po nabożeństwie, kondukt pogrzebowy wyniósł ciało śp. Leona Mądrego na Cmentarz Parafialny w Kościanie, gdzie odbyło się pochowanie.

Śp. Leon Mądry został pożegnany przez rodzinę i przyjaciół. Wzięli również udział w ceremonii brygadier Robert Natunewicz, pełniący funkcję Zastępcy Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, druhna Teresa Tiszbierek – Wiceprezes Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, jak również obecni i byli Komendanci PSP. Byli obecni także funkcjonariusze i emeryci Państwowej Straży Pożarnej, druhny i druhowie z poszczególnych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

Z godnością i szacunkiem pożegnali go reprezentanci Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu oraz poczty sztandarowe Ochotniczych Straży Pożarnych.

Komendant Powiatowy PSP w Kościanie, nie tylko w swoim imieniu, ale także w imieniu całej społeczności strażackiej, złożył wyrazy kondolencji i solidarności z bólem rodziny oraz najbliższych zmarłego.