27 lutego, we wtorek, odbyła się uroczysta celebracja półwiecza istnienia Ogólnopolskiego Seminarium Historyków Powstania Wielkopolskiego z siedzibą w Kościanie. Wydarzenie to miało zaszczyt odbyć się pod honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Andrzeja Dudy.

Początki seminarium sięgają roku 1972, które zlokalizowane jest w Kościanie. Tym samym, obchody 50-lecia odbyły się z dwuletnim opóźnieniem, spowodowanym przez nieprzewidywalne komplikacje wywołane pandemią. Uroczystości związane z jubileuszem rozpoczęły się od mszy świętej, odprawionej za zmarłych uczestników Seminarium w kościele parafialnym. Następnie odbyły się patriotyczne obchody przy Pomniku Powstańców Wielkopolskich, usytuowanym na Placu Paderewskiego. Podczas marszu do ratusza, delegacja składająca się z lokalnych polityków i historyków oddała hołd poprzez złożenie kwiatów przy tablicy upamiętniającej zdobycie broni przez kościańską Rezerwę Skautową w nocy z 29 na 30 grudnia 1918 roku.

W budynku ratusza, po powitaniu uczestników przez Dariusza Krama, dyrektora Muzeum Regionalnego w Kościanie, przemówienie wygłosił burmistrz miasta, Piotr Ruszkiewicz. Wyraził on swój szacunek dla renomowanych historyków biorących udział w seminarium i podkreślił ich wkład w pogłębienie wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim. Burmistrz podziękował wszystkim zaangażowanym w rozwój seminarium, które inspiruje badaczy do kontynuowania badań i przekazywania wiedzy kolejnym pokoleniom.

Dr Rafał Kościański, zaszczycony możliwością odczytania listu od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy, skierowanego do organizatorów i uczestników seminarium, dopełnił oficjalnej części uroczystości.