W ostatnią sobotę, 16 marca, w strażnicy na ulicy Bączkowskiego w Kościanie miało miejsce sprawozdawcze zebranie Ochotniczej Straży Pożarnej. Spotkanie było okazją do wręczenia odznak za wysługę lat dla pięciu zasłużonych druhów. Jerzy Hojan mógł pochwalić się odznaką za półwiecze i pięć lat służby, natomiast Paula Żak, Michał Wieczorek i Krzysztof Fellman zostali docenieni za 15-letni staż. Kamil Kalemba i Albert Giemza otrzymali odznaki za dziesięć lat pełnienia służby.

Zebranie było również doskonałą okazją do prezentacji nowego sprzętu strażackiego, nabywanego dzięki funduszom z pierwszej edycji Kościańskiego Budżetu Obywatelskiego. Głosy mieszkańców Kościana skupione na „dużym projekcie” pod nazwą „Na STRAŻy bezpieczeństwa!” przyczyniły się do zakupu trzech samochodowych płacht gaśniczych, dwóch kamer termowizyjnych, a także wentylatora oddymiającego. Całkowity koszt nowego wyposażenia wyniósł 72.800 zł.

Spotkanie zakończyło się podziękowaniami dla strażaków ze strony burmistrza Piotra Ruszkiewicza, który docenił zaangażowanie i ofiarność strażaków w służbie miastu i powiatowi. Druhowie zostali docenieni również za wkład w ochronę miasta przed powodzią, zaangażowanie w szkolenie młodych adeptów pożarnictwa oraz za działania na rzecz kultury i społecznej aktywizacji.