Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Andrzej Duda, podjął decyzję o wręczeniu odznaczeń państwowych osobom, które wykazały się znamienitymi zasługami w sferze społeczności lokalnej i samorządowej. Wydarzenie to stanowiło wyraz uznania dla ich poświęcenia i działań na rzecz lokalnej społeczności.

Uroczystość wręczenia odznaczeń miała miejsce 27 maja w Turku. Wśród uhonorowanych znalazł się Piotr Ruszkiewicz, były burmistrz Kościana i obecnie radny miejski. Za swoje nieocenione zasługi w działalności społecznej i samorządowej został on odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi przez prezydenta Andrzeja Dudę.

Wyróżnienie to było wynikiem ponad dwudziestoletniej pracy Piotra Ruszkiewicza w samorządzie Kościana. Jego zaangażowanie objawiało się przez pełnienie różnych ról – jako radny, przewodniczący rady i burmistrz. Jego wkład w rozwój lokalnej społeczności został doceniony najwyższym zaszczytem.