Przedstawiciele samorządu powiatowego, gminy Śmigiel oraz miasta i gminy Kościan zebrali się, aby przedyskutować warunki współpracy oraz możliwości zgarnięcia dodatkowych funduszy na realizację projektu budowy nowej placówki Warsztatów Terapii Zajęciowej w miejscowości Śmigiel.

Spotkanie zgromadziło szereg istotnych postaci z samorządu: Albert Pelec – zastępcą starosty, Andrzeja Przybyłę- wójta gminy Kościan, Małgorzatę Adamczak i Marcina Jurgę – odpowiednio burmistrz i wiceburmistrz Śmigla, Sławomira Kaczmarka – burmistrza Kościana oraz Rafała Landzwojczaka – naczelnika Wydziału Inwestycyjno – Gospodarczego w Starostwie Powiatowym.

Zaakceptowano plan sporządzenia i złożenia wniosków o finansowanie zewnętrzne. Samorządy, z Powiatem Kościńskim na czele inicjatywy, będą ubiegać się o wsparcie finansowe z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Proponowane dofinansowanie, o które samorządy zamierzają się starać, może stanowić nawet do 90 % wartości całego przedsięwzięcia.

Wraz z tym wnioskiem, planowany jest również wniosek w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. Wniosek ten zostanie przygotowany i przekazany najpóźniej do końca czerwca 2024 roku. Środki uzyskane z tego rodzaju finansowania mogłyby stanowić aż do 95% całkowitej wartości projektu i umożliwiłyby realizację działań mających na celu aktywizację zawodową oraz promowanie integracji społecznej podopiecznych Warsztatów Terapii Zajęciowej.