Dezyderiusz Chłapowski Educational Association zorganizowało debatę pod hasłem „Porozmawiajmy o Europie”, w którym zaangażowało się wielu uczniów klas trzecich. Ta inicjatywa, realizowana od lat we współpracy z I Liceum Ogólnokształcącego im. Oskara Kolberga w Kościanie, odbyła się 6 czerwca.

W panelu dyskusyjnym uczestniczyli: dr hab. Cezary Trosiak, prezes Stowarzyszenia, dr Adam Jaskulski, doświadczony politolog i prawnik pełniący funkcję adiunkta na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, oraz dr Zdzisław Bernacki, wybitny ekolog i emerytowany naukowiec z Instytutu Środowiska Rolniczego i Leśnego Polskiej Akademii Nauk. Debatę nadzorowała mgr Urszula Iwaszczuk, przewodnicząca Klubu Europejskiego Kolberg.

Prezes Stowarzyszenia, Cezary Trosiak, przywołał fakt, że decyzja o przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej wynikała z wyników referendum, w którym przy frekwencji 58,85% uprawnionych do głosowania, aż 77,5% uczestników głosowało za wstąpieniem Polski do Unii Europejskiej. Profesor Trosiak zaznaczył również, że badania społeczne przeprowadzane od lat 90. XX wieku przez Centrum Badania Opinii Społecznej wykazały akceptację Polaków dla członkostwa Polski w Unii Europejskiej, choć nie było to poparcie bezwarunkowe.

W ostatnim czasie, debata na temat relacji między Polską a instytucjami Unii Europejskiej skupiła się na kwestii suwerenności. Dr Adam Jaskulski zwrócił uwagę na tę kwestię w swoim wystąpieniu, wyjaśniając istotę pojęcia suwerenności i podkreślając, że jeżeli społeczeństwo danego państwa uzna, że jego suwerenność jest ograniczana, ma prawo do opuszczenia wspólnoty.