Miasto Kościan może pochwalić się posiadaniem atrybutów świadczących o jego tożsamości takich jak flaga, herb i hejnał. Każdy z nich w znaczący sposób wpływa na przywiązanie jego mieszkańców do tradycji.

Flaga miasta Kościan ma standardowe wymiary  stosunek szerokości do jej długości wynosi 5:8. Flaga jest prostokątną tkaniną o dłuższym boku poziomym i krótszym boku pionowym. Pas biały jest dłuższy niż niebieski i stanowi około 70% tkaniny. Na tle białego pasa po lewej stronie znajduje się budowla o czerwono-czarnych kolorach z żółto-niebieskimi elementami. Budowla jest symbolem baszty obronnej miasta, natomiast niebieski pas symbolizuje Kanał Obrzański, niezwykle istotny dla historii miasta.

Hejnał miasta został jest odtworzony na podstawie pieśni „Kościańskie Zegary”, która jest charakterystyczną melodią ludową. Historia tej pieśni sięga II wojny światowej, dokładniej roku 1945, kiedy to została zaśpiewana podczas widowiska weselnego. Autorem scenariusza i reżyserem była kościańska artystka ludowa Franciszka Ciesiółkowa. Hejnał Kościana gra codziennie na wieży ratuszowej o godzinie 12:15. Przeredagował go nauczyciel jednego z liceum kościańskich Zygmunta Cichockiego w 1988 roku.

Herb Kościana zaprojektował artysta pod koniec XIII wieku i ze względu na obronny charakter miasta, przyjęto za jego symbol obronną basztę, co przypisuje go do typów herbów architektonicznych. Umieszczenie go na pieczęci herbowej spowodowało możliwość odtworzenia historii zmian, które na przestrzeni wieków zaszły w wyglądzie herbu. Przez wiele wieków herb przedstawiał basztę z bramą, oknami i galerią, jednak od 1881 roku zaczęto używać motywu baszty z orłem o rozpostartych skrzydłach unoszącym się nad nią. Był to bardzo istotny znak ochronny nadany przez Kazimierza Jagiellończyka sukiennikom kościańskich. W latach wojny okupanci przywrócili pierwotny wizerunek herbu. Po zmianach, które nastąpiły w Polsce po 1989 roku, radni opracowali nowy wizerunek herbowy. Powstał on na podstawie pieczęci herbowych z przełomu XIV i XV wieku. Kolory herbu dobrał odpowiednio na podstawie badań Marian Gumowski.