Wydano oficjalnie oświadczenie, w których podano, że zlikwidowane zostaną trzy przedszkola w naszym mieście. Informacja wywołała kontrowersję wśród lokalnych mieszkańców.

To już potwierdzone! W Kościanie zostaną zlikwidowane trzy przedszkola, które aktualnie znajdują się przy Szkole Podstawowej nr 1, nr 2 oraz nr 4. Na miejsce publicznych przedszkoli powstaną nowe, prywatne zlokalizowane w innych miejscach. Decyzja została uchwalona przez Radę Kościana. Decyzję tę poparło osiemnastu członków rady.

Informacja ta wywołała wiele kontrowersji pośród wielu lokalnych mieszkańców. Jednak okazuje się, że likwidacja została podjęta w słusznej sprawie. Pojawiły się nowe przepisy przeciwpożarowe, do których placówki oświatowe musza dostosowywać się. Przepisy te mają zapewnić ochronę życia dzieci. Żeby przystosować aktualne przedszkola do nowych przepisów, miasto musiałoby wydać na tę inwestycję ogromne pieniądze. Koszty znacząco przewyższają możliwości budżetowe Kościana.

Wiadomo już, że w mieście powstaną nowe przedszkola. Pojawią się one przy ulicy Nacławskiej, Czempińskiej oraz na Osiedlu Literatów. Nowe przedszkola będą prywatne, jednak uzupełnią rynek o brakujące miejsca dla przedszkolaków. Mieszkańcy miasta nie powinni też martwić się o ceny w nowych przedszkolach. Wiadomo już, że ceny oraz program nauki dzieci będzie na takim samym poziomie jak w jednostkach o charakterze samorządowym.

Dotychczasowi wieloletni pracownicy stracą pracę

Wiadomo już, że część z dotychczasowej kadry pracującej w wskazanych przedszkolach straci pracę. Pewna grupa nauczycieli uzyska zatrudnienie w innych placówkach samorządowych. Warto podkreślić, że w przedszkolach pracują także sprzątaczki, woźne oraz pomoce nauczyciela. Podobno miasto zapowiada pomoc w znalezieniu pracy dla byłych pracowników likwidowanych placówek.

Przyszły nowy rok szkolny będzie pełen zmian. Dotychczasowe przedszkola przez wiele lat bardzo dobrze spełniały swoją funkcję. Każdego roku placówki przyjmowały mnóstwo dzieci. Z pewnością wielu mieszkańców miasta będzie wspominać te miejsca z dużym sentymentem. W następnym roku przeniesione zostaną również słynne „Baraczki”. Nowa siedziba przedszkola zlokalizowana będzie na Osiedlu Konstytucji 3 Maja w Kościanie.