Za nami premierowe wybory do Młodzieżowej Rady Miejskiej, które miały miejsce w Kościanie. To inicjatywa, która po raz pierwszy dała możliwość uczniom z tego miasta, aby wyłonić swoich reprezentantów. Wszystkie wyniki z poszczególnych placówek edukacyjnych zostały ujawnione i podsumowane 31 października.

Do zgłoszenia swojej kandydatury na stanowisko radnego uprawnieni byli wszyscy uczniowie kościańskich szkół, którzy uczęszczają do klas VI, VII, VIII w szkołach podstawowych oraz do klas I, II, III w szkołach ponadpodstawowych. Warunkiem było nieukończenie 18-go roku życia w dniu przeprowadzenia wyborów oraz miejsce zamieszkania na terenie Kościana.

Prawo głosu posiadała większość uczniów kościańskich szkół – już od klasy IV w szkole podstawowej oraz wszyscy uczniowie szkół ponadpodstawowych. Uczestnictwo w wyborach nie było ograniczone jedynie do uczących się na miejscu, ale rozszerzone także o tych uczniów, którzy pobierają naukę poza granicami miasta. W przypadku uczniów szkół podstawowych, miejsce oddania głosu zależało od miejsca zamieszkania, natomiast uczniowie starszych klas mogli oddać swój głos w I LO.

Wybory do Młodzieżowej Rady Miejskiej zostały przeprowadzone 25 października. Do udziału w nich przystąpiły cztery szkoły podstawowe oraz trzy szkoły ponadpodstawowe: I Liceum Ogólnokształcące im. Oskara Kolberga, Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Franciszka Ratajczaka i Zespół Szkół im. Marii Konopnickiej.

Zgodnie z oficjalnym harmonogramem wyborów, burmistrz Kościana podsumował i ogłosił wyniki głosowania ostatniego dnia października. Z obwieszczenia wynika, że wybrano 13 radnych. W I LO nie udało się obsadzić dwóch mandatów z powodu braku kandydatów. Sytuacja była podobna w ZSP, gdzie również nie wybrano dwóch radnych. A w Zespole Szkół im. Marii Konopnickiej nie znalazł się żaden kandydat na trzy dostępne mandaty.