Chcielibyśmy serdecznie zaprosić wszystkich zainteresowanych na internetowe seminarium, które jest organizowane przez Portal PPK we współpracy z Polskim Funduszem Rozwoju. Tego typu spotkania są szczególnie polecane dla pracodawców, osób zajmujących się kadrą i zarządzaniem płacami oraz dla pracowników firm.

Podczas webinarium zostaną poruszone liczne zagadnienia związane z Pracowniczymi Planami Kapitałowymi. Między innymi będą to kwestie dotyczące warunków, które uprawniają do obniżenia wpłaty podstawowej w ramach PPK. Omówimy także terminy, w jakich musi być złożona deklaracja o obniżeniu wpłaty podstawowej oraz możliwość jej zmiany. Zostaną również przedstawione konsekwencje niewłaściwego obniżenia wpłaty podstawowej, jeśli nie przysługują do tego uprawnienia.

Kolejnym tematem poruszanym na naszym seminarium będzie wysokość wpłat dodatkowych od uczestnika PPK oraz od pracodawcy, a także ich terminy obowiązywania – wszystko to po nowelizacji z 2022 roku. Będziemy rozmawiać o umowie o zarządzaniu PPK oraz o możliwości różnicowania wpłat dodatkowych, traktując PPK jako jeden z benefitów pracowniczych.

Ostatnia część webinarium będzie poświęcona raportowaniu wpłat do PPK finansowanych przez pracodawcę do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Podpowiemy jak prawidłowo potrącać zaliczki na podatek dochodowy i jak obliczać podstawę opodatkowania uczestnika PPK. Na koniec omówimy ewidencjonowanie kosztów uzyskania przychodu dla pracodawcy.