Według informacji przekazanych przez Stowarzyszenie Otwarte Klatki, Sąd Okręgowy w Poznaniu podtrzymał wcześniejszą decyzję sądu niższej instancji dotyczącą hodowcy lisów z Kościana, Wojciecha H. Hodowca ten został skazany na karę pozbawienia wolności za okrutne traktowanie zwierząt.

Szczegółowa sytuacja dotyczy wyjątkowego wyroku wydanego w maju przez Sąd Rejonowy w Kościanie. Wówczas dwoje hodowców lisów, Wojciech H. i Beata H., otrzymało surowe kary za znęcanie się nad tymi zwierzętami. Wojciech H. został skazany na bezwzględne sześciomiesięczne pozbawienie wolności, a Beata H. również otrzymała półroczną karę pozbawienia wolności, choć zawieszoną na okres trzech lat. Dodatkowo, dla obu osób sąd nałożył zakaz prowadzenia jakiejkolwiek działalności gospodarczej powiązanej z chowem lub hodowlą zwierząt na okres siedmiu lat. Wyrok objął także interdykt dotyczący pracy w jakimkolwiek zawodzie związanym z hodowlą zwierząt.

W historii polskiego sądownictwa to pierwsza sytuacja, kiedy hodowca futerkowy został surowo ukarany. Proces dążenia do sprawiedliwości zajął Stowarzyszeniu Otwarte Klatki ponad 9 lat – od momentu, kiedy w 2014 roku ujawnili nagrania dokumentujące warunki panujące na fermie w Kościanie. Mimo że policja w tamtym czasie umorzyła sprawę, stowarzyszenie kontynuowało swą interwencję, alarmując o znęcaniu się nad lisami na wspomnianej fermie.