W czwartek, ósmego lutego, miało miejsce spotkanie mające na celu przygotowanie strategii rozwoju miasta Kościana na najbliższe lata. Zorganizowane otwarte warsztaty diagnostyczne nosiły tytuł „Strategia Rozwoju Miasta Kościana na lata 2024-2033”.

Wydarzenie to zainicjowało się w auli znajdującej się na Bernardyńskiej 2. Słowa otwarcia skierował do zgromadzonych burmistrz Piotr Ruszkiewicz. Po tym krótkim wprowadzeniu, głos przekazany został ekspertom z Wielkopolskiej Akademii Nauki i Rozwoju, która odpowiada za nadzorowanie prac nad strategią dla miasta Kościana.

Podczas warsztatów uczestnicy podjęli próbę analizy mocnych i słabych stron oraz potencjalnych szans i zagrożeń w trzech kluczowych obszarach: społeczeństwa, gospodarki oraz przestrzeni urbanistycznej.

Strategia, nad którą pracujemy, powstaje nie tylko na bazie twardych danych statystycznych. Zdajemy sobie sprawę, jak ważne są również opinie, uwagi i oczekiwania mieszkańców. Pragnę podkreślić, że jestem przekonany o tym, iż nasza współpraca zaowocuje stworzeniem kompleksowej wizji rozwoju miasta, która wpłynie na podniesienie jakości życia wszystkich jego mieszkańców – zapewniał Piotr Ruszkiewicz, burmistrz miasta.

Zaplanowano już następne spotkanie otwarte dla wszystkich zainteresowanych, które odbędzie się za miesiąc.