15 lutego, bez określonej daty zakończenia, dokonano blokady drogi gminnej, która łączy miejscowości Kościan i Nielęgów. Powodem jest woda, która zaczęła się pojawiać na jezdni. Podobna sytuacja ma miejsce na odcinku drogi prowadzącej od Nielęgowa do Gryżyny, gdzie również zauważono wystąpienie wody.

Niestety, wskutek ostatnich opadów deszczu, obserwuje się wzrost poziomu wody w kanale Obra oraz na przyległych terenach podmokłych. Już dzień wcześniej nasi czytelnicy informowali nas o problemie z wodą zalewającą drogę gminną, przebiegającą z Gurostwa w Kościanie w stronę Nielęgowa – miejscowość ta jest potocznie nazywana „andrzejówką”.

Decyzja o zamknięciu drogi zapadła na początku dnia 15 lutego ze względu na utrudnienia w ruchu drogowym spowodowane zalaniem tej arterii komunikacyjnej. Aktualnie głębokość wody na jezdni wynosi od kilkunastu do maksymalnie 20 cm. Mimo że rowerzyści nadal poruszają się tą trasą, zarządca drogi nie chce narażać nikogo na niebezpieczeństwo, co skłoniło go do decyzji o tymczasowym zamknięciu tego odcinka drogi.