Wielu obserwatorów zgromadziło się na pierwszym spotkaniu Rady Miejskiej Kościana nowego mandatu. W trakcie obrad dokonano wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczących rady, a także burmistrz oraz radni złożyli uroczyste przyrzeczenia.

Uroczystość inauguracyjna Rady Miejskiej Kościana obejmowała obecność nie tylko dyrektorów miejscowych instytucji, ale także przedstawicieli władz powiatowych i gminy Kościan. Byli tam również radni z ubiegłego mandatu, reprezentanci komitetów wyborczych różnych opcji politycznych, członkowie Miejskiej Rady Młodzieżowej, rodziny radnych oraz mieszkańcy zainteresowani przebiegiem obrad.

Przyjętym zwyczajem najstarszy wiekiem radny nowej kadencji, w tym przypadku Piotr Ruszkiewicz, rozpoczął sesję. Po wspólnym odśpiewaniu hymnu państwowego, przystąpiono do omówienia spraw według zaplanowanej agendy.

Pierwszym punktem porządku obrad było złożenie ślubowania przez radnych. Przyrzeczenie w imieniu wszystkich wygłosił najmłodszy z radnych, Patryk Piasecki. Po jego recytacji, nazwiska radnych były odczytywane w kolejności alfabetycznej, a każdy z nich składał indywidualne ślubowanie po swoim wywołaniu.