Ogłoszono ogólnopolski konkurs, którego celem jest aktywizacja osób przybyłych do Polski z obcego kraju. Rząd przewidział na powołany program, aż 40 milionów złotych.

Do naszego kraju coraz częściej przybywają cudzoziemcy, którzy próbują odnaleźć się w zastanej nowej rzeczywistości. Ostatnie wydarzenia spowodowane wojną spowodowały masowy napływ ludzi z Ukrainy na nasze ziemie. Rząd przygotowuje najróżniejsze programy mające pomóc przybyłym ludziom w aktywizacji oraz integracji społecznej cudzoziemców.

Kościański Ośrodek Pomocy społecznej poinformował mieszkańców o możliwości wzięcia udziału w ogłoszonym przez rząd konkursie „Razem Możemy Więcej – Pierwsza Edycja Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022–2023”. Konkurs skierowany jest do samorządów, instytucji rynku pracy, a także organizacji pozarządowych.

Jak podkreśla Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marlena Maląg program jest głównie skierowany do obywateli, którzy opuścili swoją ojczyznę w obawie o własne życie oraz zdrowie w związku z istniejącym w ich kraju konfliktem zbrojnym. Rząd przewidział na ten program 40 milionów złotych, które będą pochodziły z Funduszu Pracy.

W jaki sposób starać się o dofinansowanie? Do kiedy należy zrealizować zadania przedstawione w ofercie oraz gdzie szukać szczegółowych informacji? Podpowiadamy poniżej.

W celu pozyskania dofinansowania należy złożyć stosowne dokumenty, oświadczenia oraz załączniki poprzez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej, w skrócie ePUAP. Zainteresowani mają mało czasu. Udział w konkursie należy zgłosić do 21 marca 2022 roku, do godziny 16:00. Wszystkie zadania, które zostaną zgłoszone i pozytywnie rozpatrzone w konkursie powinny być zrealizowane do końca 2023 roku.

Jednostki zainteresowane wzięciem udziału w konkursie mogą zgłosić jedną propozycję uwzględnioną w jednym priorytetowym obszarze. Natomiast nie można zgłosić więcej niż dwóch ofert w konkursie. Wszelkie szczegóły wraz z regulaminem odnośnie programu są dostępne na stronie Serwisu Rzeczypospolitej Polskiej www.gov.pl.

Program to dobre rozwiązanie mający pomóc przybyłym ludziom w znalezieniu pracy, przełamaniu bariery językowej oraz integracji społecznej na nowych terenach. Podobną informację w zakresie programu podał również serwis informacyjny https://infowodzislaw.pl/. Tego typu działania z pewnością pomogą w postawieniu pierwszych trudnych kroków przez obcokrajowców na polskich ziemiach.