Właśnie pojawiły się informacje o rezultatach drugiej rundy Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Jego celem jest wsparcie samorządów powiatu kościańskiego w zachowaniu dziedzictwa kulturalnego regionu. Ogłoszono, że otrzymają one dofinansowanie przekraczające 4 miliony złotych.

Program ten jest inicjatywą skierowaną bezpośrednio do jednostek samorządu terytorialnego, które z kolei mają możliwość przekazywania środków innym podmiotom odpowiedzialnym za ochronę zabytków. Maksymalna wysokość finansowania, jakie mogą otrzymać wynosi 98% całkowitego kosztu inwestycji, a oczekuje się minimalnego wkładu własnego na poziomie 2%.

W ramach drugiego etapu tej inicjatywy, wybrane projekty, które otrzymają dofinansowanie to:

Gmina Czempiń, która uzyskała 600 000 zł na pilne prace renowacyjne hełmu wieży kościelnej. To kontynuacja wcześniej rozpoczętych prac.

Gmina Śmigiel również znalazła się wśród beneficjentów. Wyróżniono trzy projekty dofinansowane w ramach programu: pierwszy to renowacja wnętrza kościoła parafialnego św. Bartłomieja z XIX wieku w Starym Bojanowie, na którą przeznaczono 178 843 zł. Drugi projekt to odnowienie barokowego ołtarza głównego w kościele Wszystkich Świętych w Starym Białczu, kosztującego 176 400 zł. Trzeci projekt dotyczy remontu zabytkowego wiatraka Serwacy, na który przekazano 147 000 zł.