Rozpoczęcie prac drogowych zaplanowano na poniedziałek 6 maja, co wiąże się z koniecznością czasowego zamknięcia ulicy Łąkowej w mieście Kościan. Prace będą polegać na układaniu warstwy bitumicznej, co wymusi całkowite wyłączenie tej arterii komunikacyjnej z użytkowania.

Fragment, który zostanie objęty zamknięciem, to odcinek od skrzyżowania z ulicą Młyńską aż do skrzyżowania z ulicą Bukową. Mieszkańcy Kościana oraz inni użytkownicy drogi muszą liczyć się z utrudnieniami w tym rejonie.

Z myślą o minimalizacji niedogodności dla kierowców, został zaplanowany objazd. Trasa alternatywna prowadzi przez miejscowość Nacław, umożliwiając tym samym omijanie strefy prac drogowych.